ชื่อโปรแกรม MIT_NET8.00
เวอร์ชั่น 8.00 (24/09/2008)
ผู้พัฒนา สุมิตร ธรรมาภิมุข
อีเมล์ติดต่อ

sumit@thaimit.com

 

เว็บไซต์

th_sumit@hotmail.com

www.thaimit.com

                                  

                         โปรแกรม MIT_NET เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในระบบบริการผู้ป่วย สามารถนำมาปรับใช้กับสถานบริการได้ทุกระดับ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การทำงานของโปรแกรมรวดเร็ว  ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 6.02 พัฒนาให้ สามารถส่งข้อมูล 12 แฟ้มมาตรฐานด้วยชุดข้อมูลแบบข้าราชการและชุดข้อมูลสำนักงานประกันสุขภาพได้ทันที

                         Operating System and Hardware

                         Dos โดยพื้นฐานของโปรแกรมนี้จะทำงานบนระบบจัดการแบบ DOS ทำให้มีความต้องการทรัพยากรณ์ต่ำมาก เช่นสามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ 386 SX ที่มีหน่วยความจำเพียง 4 Mbyte ตัวอย่างเช่นที่ รพ.สัตหีบ กม.10 ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  Pentium100 ,  RAM  32 Mbyte Harddisk 9 Gbyte (mirror) และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่ห้องตรวจโรคเพื่อแพทย์ใช้บันทึกการรักษา เป็น 486 DX4 100 Mhz พร้อมทั้งเครื่องลูกข่ายอื่นๆประมาณ 25 เครื่อง มีผู้ป่วยนอกมารับบริการประมาณวันละ 250 คน ใช้งานมาแล้วประมาณ  7 ปีสามารถใช้งานได้อย่างดี ,ที่รพ.บ้านแพ้ว ซึ่งมีคุณสมบัติของเครื่องสูงกว่าเล็กน้อย กับผู้ป่วยนอกวันละประมาณ 800 คน ใช้งานมาแล้ว 4 ปีใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพียง 1.7 Gbyte( แพทย์บันทึกการรักษาบนคอมพิวเตอร์ )

                         Windows เนื่องจากเป็นระบบที่ทำงานบน DOS จึงสามารถทำงานบนระบบที่เป็น windows ได้ด้วยโดยท่านจะทำงานแบบ Full Screen ร่วมกับ โปรแกรม Thaidriver เช่น Axthai , Vthai, TSM ก็ได้หรือจะทำงานแบบ windows mode ร่วมกับ FONT และ KEYBOARD DRIVER ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้เหมือนกับการใช้งานบน DOS คือปุ่มกดสามารถปรับเปลี่ยนภาษาได้เองตามประเภทของข้อมูลที่กำลังบันทึก  ) ถ้าใช้ระบบที่เป็น windows ควรใช้เครื่องที่มีศักยภาพสูงหน่อยเพื่อทำงานได้เร็วโดยเฉพาะเมื่อทำงานหลายอย่างพร้อมกัน

                      เป็นระบบที่แนะนำเมื่อต้องใช้งานแบบหน่วยงานย่อยเพื่อสื่อข้อมูลผ่านระบบ INTERNET

                    Linux    ถ้ามีปํญหาเรื่องลิขสิทธิ์ก็เป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากเป็นระบบที่ FREE มีโปรแกรมจำลองระบบเป็นทั้ง windows และ DOS ได้ด้วยแต่น่าจะนำมาใช้ในลักษณะของ SERVER มากกว่า ส่วนเครื่องลูกข่ายยังคงเป็น DOS หรือ Windows

                Feature                         

                        ด้วยแนวคิดการจัดเก็บข้อมูลแบบ ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (   Patient center ), โปรแรมเป็นเครื่องมือ(   SoftWare is Tool ) ทำให้สามารถนำมาโปรแกรมมาปรับใช้ได้กับสถานพยาบาลทุกระดับ รวมถึงการใช้เป็น OneStop Service ปัจจุบันนำมาใช้ให้บริการใน PCU ทุกแห่งในอำเภอสัตหีบ เพื่อเก็บข้อมูลสถานะสุขภาพของประชากรในอำเภอสัตหีบ

                        -บันทึกประวัติและค้นหาประวัติ ด้วยชื่อ, นามสกุล, ชื่อและนามสกุล แบบ SOUNDEX ,เลขประจำตัวประชาชน

                        -บันทึกอาการและการตรวจ ด้วยเมนูหรือพิมพ์โดยตรง

                        -บันทึก การวินิจฉัยด้วยชื่อโรคที่แพทย์ใช้บ่อยและ ชื่อโรคตาม ICD10  โดยพัฒนาให้สามารถค้นหาคำแบบดัชนีไม่จำเป็นต้องพิมพ์เหมือนกับชื่อที่ต้องการทุกตัวหรือสลับคำก็ได้เช่นกันทำให้ค้นหาได้ง่าย

                        -บันทึกการรักษา ยา หรือ หัตถการ ต่างๆ ด้วยรหัสที่กำหนดเองและ ICD9CM สามารถกำหนดยาสูตรหรือทำสำเนายาจากการรักษาครั้งก่อนหน้าได้

                        -บันทึกการสั่ง LAB ค้นประวัติผลการตรวจครั้งก่อนเพื่อเปรียบเทียบผลได้

                        -พิมพ์ใบสั่งยา,ใบ LAB และฉลากยาอัตโนมัติ

                        -รวบรวมค่ารักษาพยาบาลจากข้อมูลที่บันทึกออกใบเสร็จได้ทันที

                        -ผลจากการบันทึกสามารถกำหนดการทำรายงานได้เองหรือสามารถสั่งให้รายงานโดยการกำหนดเงื่อนไข

                        -ส่งออกข้อมูลต่างๆในรูปแบบของกระดาษและแฟ้มข้อมูล แบบ .TXT และ .XLS

                        -ส่งออก 12 แฟ้มมาตรฐานสำนักงานประกันสุขภาพและแบบเบิกต้นสังกัดข้าราชการ

                        -รายงานประกันสังคม

                                                        ฯลฯ

                       สำหรับหน่วยงานที่สนใจสามารถ DOWNLOAD โปรแกรมทดลองใช้ได้จาก WEBSITE นี้ในหน้า download เมื่อต้องการใช้จริง ติดต่อลงทะเบียนกับ  ทพ.สุมิตร ธรรมาภิมุข เพื่อรับโปรแกรมจริงต่อไป โปรแกรมนี้ตั้งใจทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง แต่ขบวนการผลิตต้องใช้ทรัพยากรณ์ และแรงกายแรงใจ จึงขอให้ช่วยบริจาคตามแต่กำลัง ที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้ด้วยดี คำติชมบอกกล่าวนำมาซึ่งการพัฒนา